Friday, October 12, 2007

PATI Tidak RELA

Memang banyak isu dengan yang satu ini. Ianya berperanan sebagai 'mata dan telinga' kerajaan, membantu pasukan keselamatan dan penguatkuasaan lain, kemasyarakatan dan yang paling popular ialah menangkap PATI.

Dengan melihat kepada skop tugasnya ia lebih kepada kerja-kerja pasukan beruniform yang berteraskan 'separa-penguatkuasa'. Namun begitu ia mempunyai akta yang tersendiri. Ada pihak yang mahu ianya dibubarkan, ada yang sudah bosan dan terus menyalahkan Ketua Pengarahnya, negara jiran juga sudah tidak tahan lagi sehingga mahu kerajaan memperbetulkan agensi yang satu ini. Ternyata agensi ini bermasalah. Itu yang telah dizahirkan. Mungkin boleh dikatakan ianya adalah kes terpencil jika hanya satu dua isu yang berlaku tetapi jika sudah berbilang isunya, seharusnya ada yang patut risau.

Itulah Ikatan Relawan Rakyat Malaysia atau lebih dikenali dengan RELA. Jumlah besarnya ialah melebihi 488,000 orang. Ia ditubuhkan 35 tahun yang lalu dan sepatutnya dengan usia yang sedemikian ia telah matang di dalam proses menjalankan tugasnya. Walaubagaimanapun untuk berlaku adil kepada RELA, kebanyakan isu yang dibangkitkan adalah berkenaan dengan penangkapan PATI. Kuasa penangkapan PATI ini hanya diberikan kepada pihak RELA semenjak tahun 2005 iaitu dua tahun lepas.

Namun demikian ia bukannya alasan untuk kelemahan yang telah berlaku dan seterusnya tidak mengakui kelemahan yang berlaku. Mengikut Ketua Pengarah RELA, mereka perlukan lebih kuasa. Maknanya kuasa RELA tidak mencukupi. Disebabkan inilah maka mungkin masalah-masalah yang telah dilaporkan berlaku.

Di dalam sektor awam, RELA ini agak unik sedikit kedudukannya. Ini kerana sebahagian besar anggota RELA adalah merupakan sukarelawan dan bukannya pekerja gomen yang tetap atau kontrak. Pekerja gomen yang tetap juga ada tetapi jumlahnya adalah kecil dan tidak seramai anggota RELA. Oleh kerana ramainya anggota RELA ini, maka satu langkah bersepadu dalaman perlu diambil untuk menangani perkara ini.

Tidak sukar untuk saya bersetuju bahawa organisasi RELA ini bermasalah. Organisasi ini perlu diperbetulkan. Rombak organisasi ini dan meletakkan orang yang layak untuk menerajuinya. 'Ikan yang busuk bermula dari kepalanya.' Bagi organisasi yang beruniform ditambah pula bersangkutan dengan keselamatan negara, sepatutnya Ketua Pengarahnya pun memiliki pengalaman dan kepakaran di dalam hal ehwal ini.

Saya tidak dapat lari dari mengatakan ini sekali lagi isu asas iaitu isu sumber manusia. Ini bukan sepenuhnya kesilapan KP RELA ini. Ini kesilapan organisasi yang menguruskan kenaikan pangkat 'kawan-kawan'nya. Jika meletakkan yang bukan ahli pada tempatnya, tunggulah kebinasaan. Ini perkara asas untuk memperbaiki RELA.

Seterusnya pemantapan di peringkat ibu pejabat RELA dahulu harus diambil sebelum koordinasi diperingkat negeri sebagai langkah selanjutnya. Dengan ahli yang ramai, kaedah sekarelawan ini masih boleh diteruskan cuma pemilihan sukarelawan perlu diperketat serta latihannya diperkemas. Penekanan terhadap disiplin diambil kira dan kadar elaun dikaji jika perlu untuk menarik pelbagai lapisan masyarakat aktif di dalamnya.

Oleh kerana isu RELA ini telah melangkaui sempadan negara, ia harus diberi perhatian teliti oleh pihak tertinggi kerajaan. Kasihanilah rakan-rakan di Wisma Putra yang terpaksa memberikan perhatian pula kepada isu RELA ini. Banyak lagi isu ASEAN yang lebih penting yang perlu diberi perhatian oleh mereka.


Gambar Ihsan RelaWatch

No comments: