Sunday, March 11, 2007

Faedah-Faedahnya

Dengan bekerja di sektor awam, secara automatiknya terdapat beberapa faedah kepada mereka yang bekerja di sektor awam berbanding dengan sektor swasta. Walaubagaimanapun harus diingat bahawa di dalam sektor awam ini terdapat berbagai kategori samada secara :

1. Tetap
2. Kontrak
3. Sambilan
4. Sementara
5. Sangkut
6. Pekerja Khidmat Singkat

Di antara kesemua kategori di atas, kategori yang pertama ialah kategori yang paling mempunyai banyak faedah dan kelebihan. Bagi kategori yang lain, ia mungkin diadakan kerana untuk memenuhi jawatan yang sementara, mengganti kakitangan tetap yang tiada bagi tempoh yang lama dan sebagainya.

Bagi kakitangan awam yang dilantik secara tetap, kemudahan-kemudahan yang biasa diperolehi ialah imbuhan tetap khidmat awam, elaun COLA, imbuhan tetap perumahan, elaun wilayah (bersyarat) dan beberapa elaun lain mengikut jawatan.

Selain dari itu, kemudahan rawatan di klinik/hospital kerajaan adalah percuma untuk diri dan tanggungan.

Demikianlah sedikit sebanyak faedah-faedah bagi seseorang yang menjawat jawatan di sektor awam tetapi yang paling menarik ialah jaminan pekerjaan dan pencen. Tidak dinafikan faktor yang dua inilah yang menarik ramai orang untuk menawarkan diri berkhidmat di sektor awam.

No comments: