Friday, December 14, 2007

Konvensyen Tritahunan Cuepacs ke 24

Konvensyen Tritahunan Ke 24, CUEPACS telah diadakan pada 10hb Disember hingga 13hb Disember 2007 bertempat di Dewan San Choon, Wisma MCA, Jalan Ampang Kuala Lumpur. Ianya telah dirasmikan oleh Dato' Seri Abdullah Hj Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia. Turut hadir, Tan Sri Mohd. Sidek Hj. Hassan, Ketua Setiausaha Negara.

Ucapan Tuan Haji Omar Osman, Presiden Cuepacs.

Didalam ucapan beliau, 75% daripada 1.2 juta penjawat sektor awam telah melakukan anjakan perkhidmatan terbaik. Kakitangan sektor awam yang berilmu dan pemikiran yang baru merupakan matlamat kearah wawasan 2020 selain memantapkan dan memperkasakan kakitangan sektor awam dibawah Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS).

Tidak ramai yang mengetahui bahawa perjuangan kesatuan sebenarnya adalah seiring atau menjadi rakan kongsi kerajaan di mana secara tidak langsung telah diiktiraf sebagai wakil kepada 1.2 juta kakitangan awam dalam menyalurkan sebarang tuntutan atau rasa ketidakpuasan mereka.

Konvensyen Tritahunan ini diadakan bagi menilai kerja-kerja dan aktiviti CUEPACS sepanjang tiga tahun dan ia juga turut menilai usaha dilakukan terhadap isu-isu Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) yang hangat diperkatakan dan perlanjutan tempoh pesaraan oleh semua kakitangan kerajaan pada masa ini. Ia juga diharapkan dapat memantapkan perjuangan kesatuan-kesatuan sektor awam agar nasib pekerja akan terbela melalui saluran perundingan bersama Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Tuan Haji Omar juga mengharapkan agar Kerajaan menerima kertas kerja berkenaan honorium sempena 50 tahun kemerdekaan Malaysia untuk semua kakitangan sektor awam yang dipinta oleh CUEPACS untuk dipertimbangkan.


No comments: