Friday, December 28, 2007

Buku untuk diplomat

Membaca buku merupakan sesuatu yang sukar bagi kebanyakan pekerja gomen. Membaca buku tidak termasuk di dalam kategori membaca akhbar, surat, minit mesyuarat, majalah picisan, email, diari mahupun membaca slip gaji.

Oleh itu, satu kaedah yang diambil agar pekerja gomen membaca buku (secara terpaksa) ialah dengan mengadakan satu peperiksaan. Peperiksaan ini pula hendaklah dijadikan syarat untuk menaikkan apa-apa yang patut agar semua pekerja gomen akan rajin membaca buku.

Maka diwujudkanlah peperiksaan PTK dan dijadikan syarat untuk naik gaji dan naik pangkat.

Oleh itu saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan buku bertajuk Buku Panduan Diplomatik untuk rakan-rakan di Wisma Putra iaitu Pegawai Diplomatik.

Semoga dengan adanya buku ini dapat dijadikan panduan bagi Pegawai Diplomatik untuk lebih berani berdepan dengan cabaran dari negara luar.

Bacalah...bacalah...bacalah

No comments: