Sunday, December 23, 2007

Hadiah Latihan Persekutan bagi Para Pendidik

Kepada para pendidik yang berminat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah, permohonan biasiswa bagi HLP tahun 2008 telah pun dibuka. Tawaran ini hanyalah kepada para pendidik yang sedang berkhidmat sahaja dan terhad kepada bidang-bidang seperti yang dinyatakan.

No comments: