Tuesday, November 27, 2007

Aduan Terus Ke KSU

Kepada orang awam yang ingin membuat aduan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui kenyataan akhbarnya menyeru agar orang ramai menghantar maklumat atau aduan kementerian itu secara terus kepada KSU dan TKSU kementerian tersebut melalui e-mel.

Diulangi... e-mel sahaja.

Orang ramai kini boleh menghantar e-mel terus kepada Ketua Setiausaha kementerian itu Datuk Musa Muhamad di alamat musmad@mecd.gov.my, Timbalan Ketua Setiausaha (Usahawan) Mohd Hashim Abdullah (hashim@mecd.gov.my) ataupun Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan) Alwi Ibrahim (alwi@mecd.gov.my), menurut kenyataan kementerian itu yang dikeluarkan di sini hari ini.

Katanya orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan, pertanyaan atau untuk mendapat maklumat mengenai agensi dan bahagian yang bernaung di bawah kementerian itu.

Ia termasuk mengenai Bank Kerjasama Rakyat Malaysia (Bank Rakyat), SME Bank Berhad, Yayasan Tekun Nasional, Kumpulan Bank Pembangunan, UDA Holding Berhad, Maktab Kerjasama Malaysia, Perbadanan Nasional Berhad dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri-negeri serta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan.

No comments: