Thursday, November 15, 2007

Kajian Laman Web Kerajaan

Satu kajian untuk mengenalpasti portal dan laman web kerajaan Malaysia sedang dijalankan oleh MDec. Berikut adalah antara tujuannya,

Tujuan pengumpulan maklumat ini adalah untuk mengukur tahap penggunaan perkhidmatan agensi Kerajaan dalam usaha meningkatkan ketelusan serta memperbaiki sistem penyampaian perkhidmatan awam. Kajian tertumpu kepada perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan dan agensi-agensi terlibat melalui portal/laman web kepada orang ramai.

Maklumat yang dikumpulkan adalah sulit dan hasil kajian akan digunakan untuk laporan dalaman sahaja.

Sukacita jika anda semua dapat bersama-sama mengambil bahagian di dalam kajian tersebut dan klik di sini.

1 comment:

jazrul said...

memang perlu buat kajian teperinci

Malaysia Web Design