Tuesday, July 8, 2008

Imbuhan Tetap JUSA

Langkah ini diambil tatkala negara mengalami kesukaran dengan kenaikan harga barang serta ekonomi serantau yang tidak menentu. Walaupun demikian, penyelarasan yang seharusnya dibuat awal-awal lagi telah terlewat 12 tahun. Entah mengapa begitu lama masa yang diambil bagi mengkaji kesesuaian penyelarasan ini dan ketika di dalam keadaan sebegini barulah keluar Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2008 yang akan berkuatkuasa 1 Julai 2008.

Perbezaan antara JUSA Gred Utama dan Jusa Gred Khas ini pernah diulas di sini. Perbezaan ini seolah-olah menidakkan kepentingan JUSA Gred Khas yang secara majoritinya ialah daripada golongan pensyarah universiti.

Untuk rekod, Imbuhan Tetap Keraian bagi;

Khas 'A' - RM 3700.00 dinaikkan ke RM 4000.00
Khas 'B' - RM 2650.00 dinaikkan ke RM 3050.00
Khas 'C' - RM 2150.00 dinaikkan ke RM 2500.00

Bagi Imbuhan Tetap Jawatan pula walaupun terrrrlewat 17 tahun, sekurang-kurangnya mereka telah sedar. Tidak kiralah samada mereka disedarkan atau berpura-pura sedar... apa yang telah diulas telah mendapat perhatian.

Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas ialah;

Khas 'A' - RM 2000.00 dinaikkan ke RM 2500.00
Khas 'B' - RM 1200.00 dinaikkan ke RM 1500.00
Khas 'C' - RM 800.00 dinaikkan ke RM 1000.00

No comments: